Home

Autopraktijkexamen strengerMaatregel voor verkeersgevaarlijk gedrag

Opel

Het CBR maakt het autopraktijkexamen strenger. Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken door de examinator vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijgen te maken met een langere wachttijd.

Gezakte kandidaten

Vanaf 29 oktober kunnen kandidaten die verkeersgevaarlijk gedrag laten zien tijdens het autopraktijkexamen pas na 6 weken herexamen doen bij het CBR, om de rijvaardigheid op peil te brengen. Voor andere gezakte kandidaten blijft de verplichte wachttijd van 2 weken gelden.

Gevaar

“Helaas zien we dagelijks examenkandidaten die tijdens hun opleiding niet goed zijn voorbereid op het praktijkexamen voor de auto. Zo hebben de examinatoren in de eerste negen maanden van 2018 in totaal 1.679 autopraktijkexamens afgebroken omdat de kandidaat een direct gevaar vormde voor zichzelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer. Het CBR verwacht dat zo’n kandidaat minimaal zes weken nodig heeft om het gewenste gedrag aan te leren”, meldt het CBR.

Steun in de rug

De maatregel van een langere wachttijd is ook bedoeld als steun in de rug voor rijopleiders, als kandidaten en/of hun ouders druk uitoefenen om te vroeg op examen te gaan. “Bijkomend voordeel in deze tijd van economische groei en lange wachttijden is dat de beschikbare examencapaciteit niet onnodig wordt gebruikt door kandidaten die nog niet klaar zijn voor het examen”, stelt het CBR.

Eerste auto

En als je dan je rijbewijs hebt gehaald, dan gaat er een wereld voor je open. Wat ga je bijvoorbeeld kopen als eerste auto? Wordt het een nieuwe of een gebruikte?