Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN.

OPEL CONNECT VEELGESTELDE VRAGEN.

ALGEMEEN

Wat is Opel Connect?
Opel Connect is een nieuw online systeem dat u helpt optimaal veilig en effciënt te rijden, met slimme technologie die altijd beschikbaar is om u te informeren en te ondersteunen. In de loop van 2019 zullen nieuwe baanbrekende diensten worden toegevoegd die het u onderweg nóg gemakkelijker maken.

 

Welke diensten zijn via Opel Connect beschikbaar?
De noodoproep-dienst en pechhulp-dienst zullen als eerste functies van Opel Connect geïntroduceerd worden. Deze functies zullen naar verwachting vanaf mei 2019 beschikbaarheid zijn voor de Grandland X, Crossland X, Combo, Vivaro en Zafira Life.

 

De modellen waarvoor deze functies beschikbaar zijn, worden uitgerust met een rode SOS-knop en een zwarte Pechhulp-knop.

 

De noodoproep wordt automatisch geactiveerd wanneer bij een aanrijding de airbags en de gordelspanners in werking treden. Het is ook mogelijk handmatig een noodoproep te doen door op de rode SOS-knop te drukken. De hulp bij pech onderweg kan alleen handmatig worden geactiveerd, door op de zwarte Service-knop te drukken.

 

De noodoproep-dienst ("eCall") omvat de volgende functies:
Automatische noodoproep: bij een aanrijding en wanneer de airbags worden ingeschakeld, wordt automatisch contact gelegd met de 112-meldkamer. Hierbij wordt direct informatie over het voertuig en de locatie aan de meldkamer doorgegeven.

 

Handmatige noodoproep: biedt de inzittenden van de auto de mogelijkheid hulp in te roepen door op de rode SOS-knop te drukken. Ook hierbij wordt automatisch informatie over het voertuig en de locatie aan de meldkamer doorgegeven, zodat zo snel mogelijk de juiste hulpdiensten kunnen worden ingeschakeld.

 

De Pechhulp-dienst omvat de volgende functies: 
Handmatig verzoek tot hulp bij pech onderweg: bied de inzittenden van de auto de mogelijkheid om hulp in te schakelen door op de zwarte service-knop te drukken. Hierbij wordt automatisch een spraakverbinding met de betreffende hulpdienst tot stand gebracht en worden automatisch voertuig- en locatiegegevens verzonden, zodat zo snel mogelijk de juiste hulp kan worden gestuurd. 

 

Vanaf oktober 2019 zullen meer diensten aan Opel Connect worden toegevoegd, zoals Connected Navigation.

NOODOPROEP (E-CALL)

In wat voor soort noodgevallen kan ik op de rode SOS-knop drukken?
De noodoproep-dienst kan u helpen in bijna alle soorten noodgevallen. Of u nu een aanrijding heeft gehad, medische noodhulp nodig heeft of getuige bent van een ongeval en de de hulpdiensten wilt inschakelen, zodra u op de rode SOS-knop drukt, wordt u verbonden met de 112-meldkamer.

 

Wat gebeurt er als ik per ongeluk de rode SOS-knop indruk? 
Het kan gebeuren dat u per ongeluk de verkeerde knop indrukt. Wanneer dit gebeurt, drukt u direct nog eens op de rode SOS-knop om de verbinding te verbreken. Wordt er toch contact gemaakt met de meldkamer, meld dan direct dat dit een vergissing is.

 

Is de noodoproep-dienst in alle Europese landen beschikbaar? 
De noodoproep-dienst is beschikbaar in alle landen van de Europese Gemeenschap, plus het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Noorwegen IJsland en Zwitserland.

 

In welke taal wordt ik door de meldkamer te woord gestaan bij een noodoproep?
De noodoproep-dienst maakt contact met de dichtstbijzijnde 112-meldkamer. De meldkamer-medewerker zal u dus in de lokale taal te woord staan, maar in de meeste gevallen spreekt hij/zij ook Engels. 

 

Wat gebeurt er al ik niet met de meldkamer-medewerker kan praten of als hij/zij mij niet kan verstaan? 
Wanneer geen enkele inzittende kan praten (bijvoorbeeld als gevolg van letsel), of wanneer de meldkamer-medewerker de inzittende niet kan verstaan, worden in elk geval altijd automatisch de "basisgegevens" doorgegeven, die informatie bevatten over het voertuig en de locatie. In dit geval worden de noodhulp-diensten naar de doorgegeven locatie gestuurd. Spreekt de medewerker niet u taal, dan kunt u proberen het gesprek in het Engels te voeren.

 

Kan ik de rode SOS-knop ook voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld als ik advies of informatie nodig heb?

Nee, de rode knop is alleen bedoeld voor noodgevallen, zoals een aanrijding, een medisch noodgeval of een levensbedreigende situatie. Wanneer u de rode SOS-knop in een ander geval gebruikt, wordt dit aangemerkt als misbruik en kan u een boete worden opgelegd.

PECHHULP

Wat gebeurt er als ik op de zwarte Pechhulp-knop druk?
Wanneer u uw auto gekocht hebt in een land waar Opel Pechhulp beschikbaar is, legt deze knop contact met de centrale van Opel Pechhulp. Tegelijkertijd wordt een sms-bericht aan de Pechhulp-centrale verzonden, met informatie die nodig is om de juiste hulp naar de juiste locatie te sturen. In alle andere landen heeft de zwarte Pechhulp-knop voorlopig geen functie, totdat ook in deze landen Opel Pechhulp beschikbaar zal zijn.

 

Hoe werkt de Pechhulp-knop? 
Wanneer u op de zwarte Pechhulp-knop drukt, wordt u verbonden met de centrale van Opel Pechhulp in het land waar uw auto geregistreerd staat. Wanneer u op dat moment in het buitenland verblijft, zal de medewerker van de centrale zo dicht mogelijk bij de locatie waar u zich dan bevindt, een hulpdienst inschakelen. 

 

In welke gevallen kan ik de zwarte Pechhulp-knop gebruiken?
U kunt gebruik maken van de pechhulp-dienst wanneer uw auto een defect vertoont. Ook bij schade als gevolg van een aanrijding, een lege accu of een afgebroken autosleutel kunt u de pechhulp-dienst inschakelen.

 

De Pechhulp-knop is niet bedoeld voor hulp bij regulier onderhoud of reparaties, inspecties of het installeren van accessoires. Ook diefstal, brandschade, glasbreuk, verloren sleutels, buitensluiting, een defect als gevolg van de verkeerde brandstof, een lege brandstof- of  AdBlue-tank en defecten aan een aanhanger vallen niet onder de pechhulp.

 

Kan ik de zwarte Pechhulp-knop ook voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld als ik advies of informatie nodig heb?
Nee, dat is niet toegestaan. De zwarte Pechhulp-knop is alleen bedoeld voor pech onderweg. 

TECHNISCHE VRAGEN

Hoe wordt de noodoproep-dienst automatisch geactiveerd?
De noodoproep-dienst wordt automatisch geactiveerd wanneer het voertuig betrokken is bij een aanrijding waarbij de airbags en/of de gordelspanners geactiveerd worden. In dat geval wordt direct (24/7) een spraakverbinding met de 112-meldkamer geopend.

 

Kan ik de noodoproep-dienst handmatig inschakelen? 
U kunt de noodoproep-dienst ook handmatig inschakelen, door lang op de rode SOS-knop te drukken. U kunt dit doen wanneer u betrokken bent bij een aanrijding en hulp nodig hebt of als u getuige bent van een ongeval waarbij onmiddellijke hulp vereist is.

 

Wat gebeurt er als ik een aanrijding of pech heb op een plaats met slechte ontvangst of waar geen mobiel netwerk beschikbaar is? 
Wanneer de noodroproep niet met succes kan worden doorgegeven, treedt de automatische herhalingsfunctie van het systeem in werking. Het is echter mogelijk dat de noodoproep- en pechhulp-dienst in gebieden zonder mobiele dekking niet beschikbaar zijn.

 

Is het zeker dat de noodoproep- en pechhulp-diensten altijd werken?
De noodoproep- en pechhulp diensten zijn afhankelijk van de dekking van het mobiele netwerk en satellietsystemen. Het is mogelijk dat beide diensten in afgelegen gebieden zonder dekking geen mobiel signaal krijgen en daardoor niet kunnen werken.

 

Werkt de noodoproep-dienst ook in een geparkeerde auto, wanneer de motor is uitgeschakeld? 
Ook zonder dat de motor is ingeschakeld, kunt u handmatig een noodoproep doen door de rode SOS-knop in te drukken of pechhulp inschakelen met de zwarte Pechhulp-knop. De automatische noodoproep (eCall), die wordt ingeschakeld wanneer de airbags en de gordelspanners geactiveerd worden, werkt echter alleen wanneer de ontsteking is ingeschakeld. 

 

Moet ik voor de noodoproep-dienst en de pechhulp-dienst een mobiele telefoon aan het systeem koppelen of een extra SIM-kaart kopen?
Nee, de auto is zelf al voorzien van een SIM-kaart die voor de noodoproep-dienst en de pechhulp-dienst gebruikt wordt. Het is niet nodig om een mobiele telefoon aan het systeem te koppelen.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Welke (persoons)gegevens worden gedeeld bij activering van de noodoproep-dienst en waarvoor worden deze gebruikt?
Wanneer de noodoproep-dienst geactiveerd wordt, wordt automatisch een spraakverbinding tot stand gebracht met de 112-meldkamer. Zelfs als geen enkele inzittende kan praten (bijvoorbeeld als gevolg van letsel), worden altijd de "basisgegevens" doorgegeven. Deze omvatten de exacte locatie van het ongeval, de wijze van activering (automatisch of handmatig), het kenteken van het voertuig, het type voertuig, informatie over motor en brandstoftype, de exacte tijd en de rijrichting. Zo beschikken de hulpdiensten over de informatie die zij nodig hebben om zo snel en efficiënt mogelijk te hulp te komen. Persoonsgegeven, zoals naam en adres van de eigenaar van de auto, worden niet doorgegeven.

 

Welke (persoons)gegevens worden gedeeld bij activering van de prechhulp-dienst en waarvoor worden deze gebruikt?
Wanneer u op de zwarte Service-knop drukt, wordt direct een telefoonverbinding tot stand gebracht met de centrale van Opel Pechhulp. Tegelijkertijd wordt een sms-bericht aan de Pechhulp-centrale verzonden, met informatie die nodig is om de juiste hulp naar de juiste locatie te sturen. Die informatie omvat bijvoorbeeld gedetailleerde voertuig- en locatie-informatie. Persoonsgegeven, zoals naam en adres van de eigenaar van de auto, worden niet doorgegeven.

 

Kan ik voorkomen dat er gegevens verzonden worden?
Wanneer automatisch of handmatig een oproep wordt verzonden, worden de benodigde gegevens al naar gelang het type oproep automatisch naar de 112-meldkamer of de pechhulp-centrale verzonden. Deze technologie is altijd actief en kan niet worden uitgeschakeld.

 

U kunt wel de privacy-instellingen van de Pechhulp-oproep (bCall) in uw auto zelf instellen. Dit is van invloed op de gegevens die verzonden worden als u een pechhulp-oproep doet. U kunt ofwel uitschakelen dat uw locatiegegevens worden verzonden, of de verzending van alle gegevens bij een pechhulp-oproep blokkeren. Hoe u de instellingen van de Pechhulp-oproep in uw auto moet instellen, wordt duidelijk beschreven in het handboekje van uw auto. Het is echter mogelijk dat de instellingen voor de Pechhulp-oproep niet in alle geografische gebieden beschikbaar zijn.

 

De eCall Noodoproep-dienst kan niet beïnvloed worden door de instellingen. Vanwege het wettelijk verplichte karakter van de eCall Noodoproep-dienst kunt u de privacy-instellingen voor deze dienst niet wijzigen en deze functie niet uitschakelen.

 

Wilt u geen gebruik maken van de eCall Noodoproep-dienst in uw auto, neemt u dan contact op met Opel voor meer informatie.

 

Worden de gegevens van mijn voertuig continu bijgehouden en worden gegevens verzonden zodat anderen weten waar ik ben?
In een noodgeval worden de wettelijk vereiste gegevens. waaronder de locatie en rijrichting van het voertuig, automatisch aan de meldkamer doorgegeven. Dit heeft tot doel om levens te redden. Ook bij inschakeling van de pechhulp-dienst worden automatisch de benodigde gegevens doorgegeven aan de pechhulp-centrale. Om deze functionaliteit mogelijk te maken, gedragen de noodhulp- en pechhulp-modules in de auto zich als een mobiele telefoon met een SIM-kaart die in contact staat met het mobiele netwerk.

 

Welke gegevens worden verzonden? 
Bij activering van de noodoproep worden wettelijk vastgestelde “basisgegevens” verzonden. De inhoud van deze gegevens is bepaald door de European Standaardisatiecommissie en omvat de exacte locatie van het ongeval, de wijze van activering (automatisch of handmatig), het kenteken van het voertuig, het type voertuig, informatie over motor en brandstoftype, de exacte tijd en de rijrichting. Dit is bijvoorbeeld op een snelweg met gescheiden rijbanen van groot belang. Bij activering van de pechhulp-dienst wordt extra informatie over het voertuig verzonden, zodat de hulpdienst zo snel en efficiënt mogelijk hulp kan bieden.

 

Kan ik zelf bepalen welke gegevens verzonden worden? 
Nee, ik hebt zelf geen zeggenschap over de inhoud van de “basisgegevens” die verzonden worden bij activering van de noodoproep. De inhoud van deze gegevens is wettelijk bepaald en gestandaardiseerd. Naast deze wettelijk vereiste informatie worden geen persoonsgegevens verzonden.

 

Hoe worden deze gegevens gebruikt?
De gegevens worden gebruikt om de noodhulpdiensten of pechhulpdiensten te informeren over de positie en de status van het voertuig, zodat ze zo snel en efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.

AANKOOP EN KOSTEN

Hoe krijg ik toegang tot de noodoproep-dienst en de pechhulp Opel Connect? 
Bij aankoop van uw nieuwe auto kunt u optioneel Opel Connect aanschaffen.

 

Kan ik de noodoproep-dienst en de hulp bij pech onderweg ook in mijn huidige auto krijgen? 
Dit is helaas niet mogelijk. Opel Connect met noodoproep-dienst en hulp bij pech onderweg zal naar verwachting vanaf mei 2019 bechikbaar zijn voor de Crossland X, Grandland X, Combo, Vivaro en Zafira Life. Het is niet mogelijk een auto na aankoop uit te rusten met Opel Connect. De noodoproep-dienst in oudere Opel modellen, die deel uitmaakt van OnStar, zal na 31 december 2020 niet meer beschikbaar zijn. 

 

Worden voor het gebruik van de noodoproep-dienst of hulp bij pech aanvullende kosten in rekening gebracht? 
Voor gebruik van deze diensten worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. De kosten voor het telefoongesprek worden in alle landen waar deze diensten beschikbaar zijn, al gedekt door de aanschafkosten van het optionele systeem.

 

Wie betaalt voor de pechhulp?
Wordt uw auto gedekt door Opel Pechhulp, dan komt deze dienst u kosteloos te hulp (afhankelijk van de dekking). In andere gevallen kan de ingeschakelde pechhulpdienst kosten voor de geleverde diensten in rekening brengen. Voor het telefoongesprek met de pechhulp-dienst worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Waarom wordt de automatische noodhulp-dienst (eCall) als optie aangeboden? Ik heb gelezen dat het sinds april 2018 wettelijk verplicht is om auto's met eCall uit te rusten. 
De nieuwe EU-richtlijnen hebben eCall voor auto's met typegoedkeuring van na maart 2018 verplicht gesteld. Wanneer de typegoedkeuring van uw auto van voor die datum dateert, is eCall nog niet wettelijk verplicht.

 

Wat kosten de noodoproep-dienst en de pechhulp-dienst? 
De kosten van beide diensten worden volledig gedekt door de prijs van het optionele systeem bij aanschaf van de auto. Er zijn geen aanvullende kosten vereist.

AANMELDING OF ACTIVERING

Wat moet ik doen om in mijn auto gebruik te kunnen maken van de Opel Connect diensten?
Wanneer u uw auto koopt, wordt u gevraagd de algemene voorwaarden en de privacyverklaring ter goedkeuring te ondertekenen. De noodoproep-dienst en de hulp bij pech onderweg zijn dan direct bij aflevering van uw auto beschikbaar. U hoeft deze functies niet meer te activeren.

 

Moet ik me ergens registreren om gebruik te kunnen maken van de noodoproep-dienst of hulp bij pech onderweg? 
Nee, dit is niet nodig. Wanneer u bij aankoop van uw auto de algemene voorwaarden en privacyverklaring hebt ondertekend, is alles geregeld.