CONFORMITEITSVERKLARING.

Dit voertuig beschikt over systemen dat radiogolven verstuurt en/ of ontvangt volgens de Richtlijn 1999/5/EC of 2014/53/EU. De fabrikanten van deze systemen verklaren conformiteit met Richtlijn 1999/5/EU of Richtlijn 2014/53/EU.

 

Aanvulling op gebruikshandleiding