Hoe wordt het rijbereik gemeten?

ot voor kort werd he rijbereik van een elektrische auto berekend aan de hand van de "New European Driving Cycle" (NEDC). Die methode is sinds 1 september 2018 vervangen door de "World Harmonised Light Vehicle Test Procedure" (WLTP). 

 

Gemeten volgens de WLTP-testprocedure heeft de Corsa-e een rijbereik tot 337 km*. Het rijbereik in de dagelijkse praktijk is uiteraard altijd anders, omdat het afhankelijk is van factoren als de wegomstandigheden, het weer, de rijstijl en de belading van de auto.   

 

De WLTP-testprocedure levert cijfers op die beter overeenkomen met de dagelijkse praktijk dan de hiervoor gehanteerde NEDC-methode. 

 

De WLTP-testprocedure heeft de volgende voordelen:

• een meer realistische rijdynamiek en buitentemperatuur,

• testritten over grote afstanden,

• hogere gemiddelde en topsnelheden,

• groter scala aan rijomstandigheden,

• vaker remmen en optrekken.

 

Lees hier meer over de NEDC- en WLTP-meetmethoden.

 

* Het gegeven rijbereik is voorlopig en is berekend volgens de WLTP-testprocedure, in overeenstemming met de richtlijnen R (EC) 715/2007 en R (EU) 2017/1151). De Europese typegoedkeuring en het certificaat van conformiteit zijn nog niet beschikbaar. De uiteindelijke cijfers kunnen afwijken van de hier gegeven cijfers. He rijbereik in de dagelijkse praktijk is onder meer afhankelijk van de persoonlijke rijstijl, de weg- en verkeersomstandigheden, de buitentemperatuur, het gebruik van verwarming/airconditioning/voorverwarming.