ADAM Opel AG behoudt zich het recht voor om als enige wijzigingen of updates aan te brengen in de hiervoor genoemde functionele beschrijvingen. ADAM Opel AG noch General Motors Nederland B.V. zijn verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die wordt verstrekt. De testresultaten van de individuele telefoons reflecteren de specifieke softwareversie die gebruikt is tijdens de tests. Andere software of een ander modeljaar kunnen invloed hebben op de compatibiliteits resultaten.