Vanaf 1 september 2017 werden sommige nieuwe voertuigen al gehomologeerd volgens de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), een nieuwe en realistischere testprocedure om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te meten. Voor personenwagens verving de WLTP vanaf 1 september 2018 de New European Drive Cycle (NEDC), de eerdere testprocedure. 

 

De WLTP-rijcyclus (""Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure"") komt tegemoet aan de voornaamste kritiek op de NEDC (""New European Driving Cycle""). Hij steunt in het bijzonder op een rijprofiel dat veel dichter aanleunt bij de huidige dagelijkse realiteit en wordt niet enkel gemeten voor een basisvoertuig, maar houdt ook rekening met de invloed van bijkomende opties.

 

Als gevolg van de realistischere testomstandigheden van de WLTP zijn het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot in veel gevallen hoger dan wanneer ze volgens de NEDC worden gemeten. Het dagelijkse brandstofverbruik van een wagen hangt voor een groot deel af van het individuele gebruikersprofiel en van waar en hoe de auto wordt gebruikt: in de stad, op plattelandswegen of op snelwegen. Die verschillen worden beter in rekening gebracht bij de WLTP-rijcyclus. In plaats van enkel de waarden ""in de stad, buiten de stad en over de gemengde cyclus"" te berekenen (zoals voorgeschreven door de Verordening (EG) Nr. 715/2007 en 692/2008) op basis van een eerder theoretisch rijprofiel, omvat de WLTP vier individuele waarden voor verschillende rijprofielen (laag, middelhoog, hoog en extra hoog) die gebaseerd zijn op statistische onderzoeken en de analyse van gebruikersprofielen en gemiddelden. Bovendien is de WLTP-rijcyclus veel dynamischer dan de NEDC en weerspiegelt hij krachtigere acceleraties, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid.

 

Het is nog steeds wettelijk vereist om de waarden voor brandstofverbruik en emissies volgens de NEDC te publiceren. Daarvoor worden de waarden die volgens de WLTP zijn gemeten terug omgerekend.