Opel zet een belangrijke stap: op deze pagina vindt u informatie over de nieuwe WLTP-testprocedure (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Vanaf herfst 2018 wordt het publiceren van de WLTP-rijcycluswaarden juridisch bindend gemaakt. In tegenstelling tot de NEDC-testcyclus (New European Driving Cycle) die tot nu toe gebruikt werd, is de WLTP-methode meer gericht op het rijgedrag in de praktijk. Daarmee maakt Opel het gemakkelijker om het brandstofverbruik van onze auto's juist te interpreteren en te vergelijken.

Vorige
  • ONTDEK MEER OVER DE WLTP DRIVING CYCLE

Volgende
Vorige
  • VERBRUIKSCIJFERS DIE BETER KLOPPEN MET DE PRAKTIJK.

    De WLTP-testprocedure levert cijfers op die beter overeenkomen met de alledaagse praktijk dan de hiervoor gehanteerde methode. Zo kunt u uw werkelijke verbruik beter inschatten.

Volgende
Vorige
  • UITLEG WLTP-TESTPROCEDURE

    De WLTP-testprocedure bestaat uit verschillende fasen, die gebaseerd zijn op het reële rijgedrag van automobilisten over de hele wereld.

Volgende
Vorige
  • BRANDSTOF BESPAREN IS EENVOUDIG

    Het brandstofverbruik van een auto hangt onder meer samen met de constructie ervan en de weg- en weersomstandigheden. Op dergelijke factoren heeft u geen invloed. Maar wist u dat u tot één derde van het brandstofverbruik wél kunt beïnvloeden?

Volgende
Vorige
Volgende

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE NIEUWE VERBRUIKSCIJFERS.

Waarom wordt de NEDC-testcyclus vervangen?

De NEDC-testcyclus ("New European Driving Cycle") werd in 1992 ingevoerd, maar sindsdien zijn auto's, wegen én het rijgedrag van mensen sterk veranderd. De NEDC is een statische test, die alleen bedoeld was om verschillende voertuigen met elkaar te vergelijken en niet om het verbruik onder dagelijkse omstandgheden weer te geven. Daardoor wijkt het werkelijke verbruik vaak sterk af van de cijfers op basis van de NEDC-tests. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn:

• Het rijprofiel is te theoretisch en komt niet overeen met de praktijk.
• Tijdens de test wordt te weinig geaccelereerd.
• De test telt te veel stopmomenten.
• De test houdt geen rekening met hogere snelheden, bijvoorbeeld op de snelweg, waardoor de gemiddelde snelheid te laag is.
• Per type versnellingsbak liggen de schakelmomenten vast; ze zijn bijvoorbeeld voor alle motoren met handgeschakelde versnellingsbak hetzelfde.
• Er wordt geen rekening gehouden met het effect van optionele uitrusting.

Wat wordt in de NEDC-testcyclus gemeten?

De NEDC-testcyclus is sinds 1992 de internationaal gestandaardiseerde methode die is voorgeschreven voor de typegoedkeuring van voertuigen. Deze testcyclus is gebaseerd op een theoretisch rijprofiel en bestaat uit twee onderdelen. In de eerste 13 minuten wordt een rit in het stadsverkeer gesimuleerd, met veelvuldig stoppen en optrekken. In het tweede deel wordt een rit buiten de bebouwde kom gesimuleerd, met een snelheid van maximaal 120 km/u.

Wat zijn de 4 fasen van de WLTP-testprocedure?

Om verbruikscijfers te kunnen geven die meer overeenstemmen met de praktijk, gaat de WLTP-methode uit van wereldwijd verzamelde statistische rijgegevens. De testcyclus bestaat uit 4 fasen met een oplopende gemiddelde snelheid, die representatief zijn voor de reële rijomstandigheden in een groot aantal landen over de hele wereld: langzaam, matig, snel en zeer snel. Elke fase omvat een opeenvolging van sterk accelereren, remmen, stoppen, constant rijden, enzovoort, om de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk na te bootsen.

Wat is het verschil tussen NEDC en WLTP?

Zowel de auto's als het gemiddelde rijgedrag zijn sinds de invoering van NEDC in 1992 sterk veranderd. De WLTP-testprocedure is ontwikkeld om verbruikscijfers te kunnen meten die beter overeenkomen met de dagelijkse praktijk. De nieuwe testprocedure omvat onder meer:

 

• Langere cyclustijden (30 in plaats van 20 minuten).
• Kortere stopmomenten (13% in plaats van 25%).
• Langere afstanden (ca. 23 tegenover 11 km).
• Hogere snelheden (max. 130 km/u in plaats van 120 km/u).
• Een bijna 50% hogere gemiddelde snelheid.
• Sterkere maximale acceleratie en meer acceleratiemomenten.
• Ca. 20 - 30% groter aandrijfvermogen, om meer dynamische rijsituaties te weerspiegelen.
• Meer realistische bepaling van de rijweerstand in de verbruikstests.
• Rekening houden met optionele uitrusting van het voertuig.

 

De WLTP-testprocedure levert cijfers op die wereldwijd vergelijkbaar zijn, terwijl de NEDC-waarden alleen geldig zijn voor Europa.

DIT KAN INTERESSANT VOOR U ZIJN:

Close

De tot nu toe gebruikte NEDC-testcyclus maakte onderscheid tussen de testresultaten "in de stad", "buiten de stad" en "gemiddeld". Deze driedeling was gebaseerd op theoretische rijprofielen. De WLTP-procedure gaat daarentegen uit van rijprofielen uit de dagelijkse praktijk. Op grond van statistische metingen is een testrit samengesteld die uit vier onderdelen bestaat, met verschillende gemiddelde snelheden: langzaam, matig, snel en zeer snel. Binnen elk onderdeel wordt een vast aantal keren sterk geaccelereerd, geremd en met een constante snelheid gereden, om de dagelijkse praktijk na te bootsen. Deze testrit wordt voor elke combinatie van motor en versnellingsbak uitgevoerd met de meest economische uitrusting van de auto en de uitrusting die het meeste brandstof vraagt.

 

Opel bevindt zich momenteel in het proces waarin ieder model getest wordt volgens de WLTP standaard. Dit levert voor elke combinatie van motor en versnellingsbak een bandbreedte voor het verbruik op, van het laagste tot het hoogste brandstofverbruik. Dit geeft een goede indicatie van het brandstofverbruik dat in de dagelijkse praktijk kan worden verwacht.

 

Denkt u eraan dat ook de verbruikscijfers die gebaseerd zijn op de WLTP-testprocedure het resultaat zijn van een gestandaardiseerde, vooraf gedefinieerde rijcyclus in een testopstelling.

Close

Tot nu toe werden de verbruikscijfers van auto's berekend aan de hand van de "New European Driving Cycle" (NEDC). Die methode is weliswaar precies en levert goed vergelijkbare cijfers op, maar sinds de invoering ervan in 1992 zijn auto's én de manier waarop mensen hun auto gebruiken, sterk veranderd. Om cijfers te kunnen geven die beter overeenkomen met de reële omstandigheden, is daarom een nieuwe testprocedure ontwikkeld: de "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure" (WLTP).

 

De nieuwe testprocedure gaat onder meer uit van:
- een meer realistische rijdynamiek en buitentemperatuur,
- testritten over grote afstanden,
- een hogere gemiddelde en topsnelheid,
- minder en kortere stops,
- vaker remmen en optrekken.

 

Daarnaast speelt ook de invloed van toegevoegde uitrusting (opties) in de WLTP-testprocedure een rol.

Close

De WLTP-cyclus ('Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure') komt tegemoet aan de voornaamste kritiek op de NEDC-cyclus ("New European Driving Cycle"). De NEDC-cyclus is de huidige meetmethode, die werd bepaald door de Europese Verordeningen 715/2007 en 692/2008 en is nog steeds wettelijk verplicht als basis voor de publicatie van verbruiks- en emissiecijfers. De nieuwe rijcyclus steunt in het bijzonder op een rijprofiel dat veel dichter aanleunt bij de dagelijkse realiteit en wordt niet gewoon gemeten voor een specifiek uitrustingsniveau, maar houdt ook rekening met de invloed van bijkomende optionele uitrusting.

 

Het dagelijkse brandstofverbruik van een wagen hangt voor een groot deel af van het individuele gebruiksprofiel en de plaats waar de auto wordt gebruikt: stadsverkeer, plattelandswegen of snelwegen. Die verschillen worden beter in rekening gebracht bij de WLTP-cyclus. In plaats van enkel het verbruik te berekenen 'in de stad, buiten de stad en over de gemengde cyclus' (zoals voorgeschreven door de Europese Verordeningen 715/2007 en 692/2008) op basis van een eerder theoretisch rijprofiel, omvat de WLTP-cyclus vier individuele waarden voor verscheidene rijprofielen (laag, middelhoog, hoog en extra hoog) gebaseerd op statistische onderzoeken en de analyse van gebruikersprofielen en gemiddelden. Bovendien is de WLTP-cyclus veel dynamischer dan de NEDC-cyclus en gebruikt hij krachtigere acceleraties, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid.

 

De waarden die vanaf juni 2016 worden gepubliceerd voor de Opel Astra vormen een bereik dat als volgt moet worden geïnterpreteerd. De lage waarde is de laagste waarde uit de vier fasen van de WLTP-cyclus, behaald met de Astra-versie die de laagste verbruikscijfers voor de specifieke motor-transmissiecombinatie laat optekenen. De hoge waarde is de hoogste waarde uit de vier fasen van de WLTP-cyclus, behaald met de Astra-versie die de hoogste verbruikscijfers voor de specifieke motor-transmissiecombinatie laat optekenen. De behaalde waarden bieden dus een goed overzicht en een nuttige indicatie van het te verwachten verbruik.

Opgelet: De waarden van de WLTP-cyclus worden bepaald door middel van een gestandaardiseerde, vooraf bepaalde rijcyclus op een testbank.