Wijnand: “In ons dorp werkt het oproepsysteem reanimatie heel goed!”

Wijnand woont in Nieuw Lekkerland. Een dorp waar de hulp bij een hartstilstand goed geregeld is. Zelf is hij burgerhulpverlener en begeleidt hij andere vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een reanimatie. En dat werkt goed.

“Na het halen van mijn EHBO-diploma op mijn 18e, ging ik meteen als vrijwilliger op de ambulance meerijden, 2 dagen per week.”

Rode draad in mijn leven

“Levens redden zat er dus al vroeg in. Reanimatie en EHBO vormen een soort rode draad in mijn leven. Beroepsmatig en vrijwillig mee ben ik er vele uren per week mee bezig. Toen ik voor mijn beroep veiligheidstrainingen gaf, ging ik daarnaast ook reanimatietraining geven bij de plaatselijke EHBO-vereniging. En werden we als vereniging Reanimatiepartner van de Hartstichting.”

Mijn buurman gereanimeerd

“Mijn eerste reanimatie in de privésfeer was in 1996. Mijn buurman sprak me aan toen ik thuiskwam van mijn werk op de ambulance. Hij voelde zich niet lekker, dus ik ging even met hem naar binnen. Terwijl we praatten zakte hij zomaar in elkaar.”

“Ik ben meteen gestart met reanimeren en al snel kreeg ik hulp van een buurvrouw, die EHBO-er was. Burgerhulpverlening bestond toen nog niet. Gelukkig is het goed afgelopen en dat vieren we nog jaarlijks. Maar het had ook anders kunnen gaan.”

In korte tijd een groep enthousiaste vrijwilligers

“In 2013 werd HartslagNu opgericht, een oproepsysteem voor reanimatie. Dat sprak me gelijk aan. Maar hoe maak je anderen in je dorp ook enthousiast? We hebben toen op een braderie mensen gevraagd om mee te doen.”

“Binnen no-time hadden we 60 aanmeldingen, en nu zijn we met 70 vrijwilligers. Dit noemen we Kring Nieuw Lekkerland.”

Particuliere acties voor het kopen van AED’s

“Het geld voor onderhoud van de AED-kasten komt uit particuliere acties, zoals oliebollen verkopen, of uit een donatie na een geslaagde reanimatie. De gemeente draagt er helaas niet aan bij. Maar ik kan me voorstellen dat andere gemeentes dit wel doen. Of misschien bedrijven. Het is altijd de moeite waard om zoveel mogelijk partijen te benaderen.”

Iedereen in ons dorp helpt mee aan onderhoud

“In ons dorp hangen 13 AED’s in buitenkasten, allen eigendom van de EHBO-vereniging. Als het gesneeuwd heeft kan ik er op vertrouwen dat er iemand met een vegertje de AED-kast schoonmaakt. Of ik word gebeld dat er bij een AED-kast het lampje rood knippert.” 

Elkaar aanmoedigen en helpen

“Het oproepsysteem roept altijd meerdere mensen op. Niet iedereen is 24 uur beschikbaar of in de buurt. Soms kom je dan als derde of vierde aan.”

“In eerste instantie voel je je dan overbodig. Maar meestal ga je dan toch niet naar huis. Je gaat naar binnen, moedigt iemand aan of je neemt de reanimatie van elkaar over. Ook kun je soms veel betekenen voor familieleden die in shock zijn over wat er is gebeurd.”

Goede nazorg en coaching

“Samen met Aletta verzorg ik de coördinatie van onze kring en de coaching van de vrijwilligers. Na een oproep kunnen vrijwilligers altijd bij ons terecht. Die nazorg geeft een nog nauwere band en een betere samenwerking. Het is dankbaar en waardevol werk.”

“In ons dorp horen we achteraf meestal hoe het is afgelopen, in een grote stad zal dat niet zo zijn. Als iemand het niet gered heeft, ondanks alle inspanningen, is dat best heftig. Soms gaat een vrijwilliger er dan over nadenken: wat had ik beter kunnen doen? Dan adviseer ik om het eerst van zich af te schrijven en dat we er dan later over praten. Het is hartstikke goed dat mensen burgerhulpverlener zijn, maar ze moeten het ook van zich af kunnen zetten.”

Meerdere keren een succesvolle reanimatie

“Zelf ben ik heel trots op ons dorp. Het systeem werkt, we hebben een echte 6-Minutenzone gecreëerd. Binnen 6 minuten is er iemand van onze kring ter plekke bij een hartstilstand. En met resultaat. Sinds de oprichting hebben we 15 oproepen gehad. Niet bij allemaal was  trouwens een reanimatie nodig. Maar we hebben wel al 4 levens gered door te reanimeren en een AED te gebruiken.

“Die mensen zijn hun redders eeuwig dankbaar. Ik wil iedereen in Nederland die kan reanimeren dringend vragen om ook burgerhulpverlener te worden.”

In heel Nederland

“Wat zou het mooi zijn als dit oproepsysteem in heel Nederland zo goed werkt! Kun je reanimeren, meld je aan bij een oproepsysteem reanimatie. Zijn er in je eigen buurt nog geen actieve vrijwilligers of hangen er te weinig AED's? Neem dan het voortouw en zet zelf een 6-Minutenzone op.”

“Het kost best wat energie om dit voor elkaar te krijgen, maar je krijgt er enorm veel voor terug. Elke keer als ik mijn buurman zie of een dorpsgenoot wiens leven we gered hebben, ben ik heel dankbaar.”