Skip To Content
Recycling

Recycling

Recycling voor onze omgeving

Omdat het milieu zo belangrijk voor ons is, vergroten we de efficiëntie van ons recyclingsproces door vanaf het begin producten te ontwerpen die duurzaam zijn.

 

Opels ontwerp voor duurzaamheid is een belangrijk element in onze productverantwoordelijkheid. Het heeft tot doel het afval te verminderen tijdens het productieproces en aan het einde van de levensduur van het voertuig. Opels kijk op duurzaamheid maakt deel uit van onze toewijding aan het milieu en het behoud van kostbaar materiaal en energiebronnen.

Design voor duurzaamheid

Maakt recycling zo veel gemakkelijker

Tegen de achtergrond van de productontwikkeling vormt de recyclingstrategie van Opel een element van de geïntegreerde productaansprakelijkheid. De strategie is gebaseerd op twee pijlers:

 

 • Duurzaamheid gericht voertuigontwerp.
 • Ontwikkeling en toepassing van materiaalhergebruik tijdens de productie van voertuigen.

Geintegreerde productaansprakelijkheid

Ontwikkeling

 

 • Analyse van de levenscyclus
 • Vermijden van kritieke materialen

 

Productie

 

 • Gebruik van gerecyclede materialen

 

Gebruik

 

 • Afvalverwerking (afvalbeheer)
 • Reserve onderdelen

 

Terugwinning

 

 • Voertuigrecycling
 • Saneren en voorbehandelen
 • EU-richtlijn
Toon Meer Toon Minder
Om ervoor te zorgen dat alle Opel-producten aan onze recyclagedoelstellingen voldoen, moeten alle Opel-ontwerpteams de richtlijnen 'Recycleerbaarheid / herstelbaarheid' volgen. Deze richtlijnen zijn opgesteld om zowel de ingenieurs van Opel als de leveranciers te ondersteunen bij de ontwikkeling van recyclebare voertuigen. Dit proces helpt ingenieurs ook bij het beoordelen van het gemak waarmee onderdelen, componenten etc. aan het einde van de levensduur van het voertuig kunnen worden gerecycled.

Elementen Van duurzaamheid gericht design

 • Recyclinggerichte materiaalkeuze
 • Ontwerp voor sanering
 • Ontwerp voor voorbehandelen

De recyclingsactiviteiten van Opel worden gekenmerkt door een lange traditie op het gebied van het gebruik van gerecyclede kunststoffen. Tot dusver zijn er meer dan 230 verschillende recyclebare kunststofsoorten gespecificeerd en in de productie toegepast.

 

Gerecyclede materialen genieten de voorkeur boven ruwe grondstoffen, als de gerecyclede materialen geproduceerd kunnen worden tegen lagere kosten en aan alle gestelde technische eisen voldoen. De recyclingspecialisten accepteren echter geen enkel compromis wat de tastbare en zichtbare kenmerken van de materialen betreft, de mechanische of thermische duurzaamheid en andere eigenschappen die van invloed zijn op de prestaties.

 

Dankzij de hoge kwaliteit van de gerecyclede materialen worden niet langer alleen niet zichtbare onderdelen van gerecyclede materialen gebruikt. Ook voor de onderdelen op in het oog springende punten wordt gebruik gemaakt van dergelijke materialen. 

Gebruik Van gerecyclede materialen

De gemarkeerde onderdelen kunnen gemaakt worden van gerecycled materiaal.

Recovery concept

Voor uw Opel aan het eind Van zijn levensduur 

Aflevering 

De laatste houder levert het voertuig af bij een gecontracteerde sloper. Na het controleren van het voertuig levert de sloper het vereiste Certificaat van Vernietiging af.

Voorbehandeling en saneren

De batterij wordt verwijderd en de airbags geneutraliseerd. Vervolgens haalt de sloper alle brandstoffen en andere vloeistoffen uit de wagen: motorolie, transmissieolie, remvloeistof en koelvloeistoffen van de airconditioning.

Ontmantelen

De volgende stap is het ontmantelen van de onderdelen en systemen om ze te gebruiken als tweedehands wisselstukken of als basis voor nieuwe onderdelen. Als het economisch haalbaar is, worden materialen zoals plastic of glas verwijderd voor recyclage.

Opslag

Materialen die gevaarlijk zijn voor het milieu worden opgeslagen en later doorgestuurd naar speciale bedrijven voor hergebruik of verwerking.

Shredder

De voorbehandelde wagens worden door een shredder gehaald. Deze maalt de wagen in stukken en sorteert de output in verschillende stukken voor verdere recyclage of hergebruik.

Post-shredder technology (PST)

De materiaalfracties uit de shredder worden verder verwerkt met verschillende technologieën (magneet, wervelstroom, flotatie) om materiaalfracties te bekomen die gebruikt kunnen worden als waardevolle secundaire ruwe materialen.

Recycling 

Materiaalfracties uit de shredder en uit PST fabrieken kunnen gerecycleerd worden (bijvoorbeeld ter vervanging van kool in hoogovens, als drainagemiddel voor de conditionering van rioolslib) of hergebruikt in de cementindustrie. Dit proces zorgt voor een hergebruik van 95% van de wagen en vermindert drastisch de hoeveelheid afval dat op stortplaatsen belandt.

Inname netwerk

Recycle uw Opel

Sinds 2007 is de nieuwe ELV-wet van kracht. Met ingang van 2007 is de inname van alle voertuigen voor de eigenaar gratis.

 

De gratis inname is alleen van toepassing onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 

 •     Alleen van toepassing op voertuigen met ten hoogste 9 zitplaatsen en lichte bestelautos van maximaal 3.500 kg.
 •     Voertuig stond het laatst geregistreerd in Nederland.
 •     Essentiële onderdelen mogen niet ontbreken.
 •     Voertuig bevat geen non-automotive afval.
 •     De originele voertuigdocumenten zijn tezamen met het voertuig ingeleverd.

 

Nadat u uw oude voertuig hebt overgedragen, zal het demontagebedrijf een vrijwaringsbewijs uitgeven dat u nodig heeft om het voertuig uit het voertuigenbestand van de RDW te laten uitschrijven. Het demontagebedrijf zal er daarna op toezien dat het voertuig op milieuvriendelijk verantwoorde wijze wordt gerecycled en afgevoerd.

 

Namens de Nederlandse autobranche Auto Recycling Nederland (ARN) houdt zich bezig met het op een milieu verantwoorde wijze inzamelen en verwerken van autowrakken.

 

De praktische informatie over recycling van buiten gebruik gestelde voertuigen vindt u op de website van ARN: www.arn.nl.