Skip To Content
Vroegtijdige beëindiging

Kosteloos contract beëindigen bij vervelende situaties

Je privésituatie kan soms plotseling veranderen, waardoor je de privatelease-auto niet langer kan betalen of gebruiken. Geen zorgen, wij helpen je Als je kiest voor het Comfort Pakket of het Comfort Plus Pakket en er minimaal 12 maanden van je contract verstreken zijn, kun je kosteloos jouw contract beëindigen.

 

Inbegrepen situatie bij het Comfort Pakket

•         gedwongen ontslag, waardoor je de auto niet kan betalen; beëindiging van dienstverband op initiatief van de werkgever.

 

Inbegrepen situaties bij het Comfort Plus Pakket

•         gedwongen ontslag, waardoor je de auto niet kan betalen; beëindiging van dienstverband op initiatief van de werkgever

•         blijvende invaliditeit, waardoor je de auto niet meer kan gebruiken

•         permanente arbeidsongeschiktheid, waardoor je de auto niet meer kan gebruiken of de auto niet meer kan betalen

•         verlies rijbevoegdheid om medische redenen.

 

Niet inbegrepen bij kosteloze beëindiging

•         meer gereden kilometers

•         eigen bijdrage bij niet-verhaalbare schades.

 

Aanvraag kosteloze beëindiging

Wanneer je Opel Private Lease verzoekt om een beëindiging van de Leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding, dan dien je dat verzoek per mail(info@privatelease.opel.nl) of telefonisch(030 602 44 22) in. Opel Private Lease zal dan om onderbouwende documenten vragen. De documentatie kan medische informatie bevatten. Wanneer dit het geval is zullen we bij de aanvraag tot contractbeëindiging je toestemming vragen de medische gegevens te gebruiken. Zonder deze toestemming kunnen we namelijk de aanvraag niet beoordelen en het contract niet kosteloos beëindigen. Wij gebruiken de documentatie alleen voor je aanvraag. De documenten bewaren we 3 maanden voor het geval je vragen hebt over je aanvraag. Na 3 maanden worden de documenten verwijderd.

 

Inleveren vanwege

Documentatie ter onderbouwing

Ontslag 

Door je werkgever getekende ontslagbrief of vaststellingsovereenkomst

Permanente arbeidsongeschiktheid/ blijvende invaliditeit

Officiële brief van je arts en de arbeidsdeskundige van UWV

Verlies rijbevoegdheid 

Officiële brief van de vergunningsverlenende autoriteit (CBR)