Aanvullende Info

MEER INFORMATIE.

WAT IS BIJTELLING?

Bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto en is alleen van toepassing op mensen die een auto van de zaak ook voor privéritten gebruiken. Als je jaarlijks meer dan 500 kilometer privé rijdt met een auto van de zaak, dan betaal je bijtelling, behalve als je kunt aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. 

 

In 2018 is alles nog vrij overzichtelijk Er zijn twee bijtellingscategorieën: volledig elektrische auto's - met een CO2-emissie van 0 g/km - hebben 4 procent bijtelling en alles met 1 of meer gram CO2 per gereden kilometer heeft 22 procent bijtelling. In 2019 gaat er het nodige veranderen op het gebied van bijtelling. Dat heeft ook gevolgen voor volledig elektrische auto's. De Ampera-e van Opel blijft buiten de 'gevarenzone'.

WAT IS WLTP?

Om te meten hoeveel brandstof een auto gebruikt en of hij aan de uitstootnorm voldoet, is wettelijk voorgeschreven dat elk automodel voordat het op de markt komt, een gestandaardiseerde testprocedure doorloopt. Voor de typegoedkeuring van nieuwe personenauto's geldt vanaf 1 september 2017 in heel Europa de nieuwe WLTP-testprocedure (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Deze vervangt de NEDC-testcyclus (New European Driving Cycle), die vanaf 1992 werd gebruikt. De nieuwe testprocedure is meer gericht op het rijgedrag in de praktijk en geeft daarom een beter beeld van het werkelijke verbruik van een auto. 
Factoren bijtelling
Bijtelling betaal je niet, maar je hebt bijtelling. Aan de hand van de bijtelling wordt de te betalen belasting bepaald. De hoogte van de bijtelling hangt af van een aantal factoren. 
ONTDEK MEER
WLTP
Hier vindt u belangrijke informatie over WLTP, het verschil met NEDC, de tijdelijke EURO 6d-TEMP uitstootnorm en de eveneens nieuwe RDE-test (Real Driving Emissions). 
ONTDEK MEER
Future Proof
Alle modellen van Opel voldoen aan de WLTP norm en zijn daarmee dus helemaal klaar voor de toekomst. Dat is wel zo fijn wanneer u uw nieuwe Opel gaat uitzoeken.   
ONTDEK MEER

Contact

Contactfleet@opel.xx
01234 2345678

Mo-Fr from 8 am to 6 pm

 

Calls are free from [enter country name] landing phone. Mobile phone carriers may charge.

 
Opel Fleet Team

Opel Lane 12-16

12345 Opel City Nord