Skip To Content
Corporation

Onderneming

Rapportage over duurzaamheid

Jaarlijks doet Opel verslag van de initiatieve die zijn genomen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In deze rapportage komt een groot aantal onderwerpen aan de orde, zoals milieubewuste technologie die kan bijdragen tot CO2-neutrale productie van onze auto's, onze bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaam ketenbeheer en veiligheid. 

 

Sinds 2018 maakt Opel deel uit van de CSR-rapportage (Corporate Social Responsibility) van Groupe PSA.

Iso 14001/50001 certificeringen

Onze productievestigingen en enkele niet bij de productie betrokken vestigingen beschikken over een milieumanagementsysteem conform ISO 14001. Deze internationale norm biedt waarborgen op het gebied van milieubeleid, milieuveiligheid, controlemechanismen en inspanningen om de milieuprestaties te verbeteren. 

 

Onze fabriek in Zaragoza (Spanje) is daarnaast gecertificeerd volgens EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Dit is een vrijwillig toetsingsinstrument dat gebaseerd is op de Europese richtlijn 1221/2009, als hulpmiddel voor ondernemingen om hun milieuprestaties structureel te verbeteren.

 

Het merendeel van onze energiebeheersystemen is gecertificeerd volgens ISO 50001. Ondernemingen die aan deze certificering voldoen, hebben aangetoond in staat te zijn hun energieprestaties continu te verbeteren, structureel te werken aan het verminderen van het energieverbruik, met betere financiële resultaten tot gevolg. De norm verplicht ondernemingen bovendien het effect van hun inspanningen periodiek te meten, om vast te stellen of de gestelde doelen worden bereikt.

Milieu- & energiebeleid

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu zeer serieus. Daarom hanteert Opel een veelomvattend milieu- en energiebeleid, dat als kader en richtlijn dient voor al onze medewerkers. Dit beleid beschrijft wat wij als onze verplichting zien op het gebied van milieubescherming, het verbeteren van onze energieprestaties en duurzaamheid.

 

Visie

 

Opel streeft ernaar een toonaangevend automerk te zijn dat voorop loopt in de ontwikkeling van duurzame, CO2-neutrale mobiliteit en afvalloze productie.

 

Het milieu- en energiebeleid van Opel

 

Opel spant zich in om de menselijke gezondheid, natuurlijke grondstoffen en het milieu te beschermen. De verplichting die wij in onze ogen hebben, gaat verder dan de wettelijke voorschriften en houdt in dat wij ernaar streven milieubeschermende en energiebesparende maatregelen in alle geledingen van onze bedrijfsvoering te integreren. Opel stelt zich tot taak de milieu- en energieprestaties continu te verbeteren, door concrete doelen te formuleren, de noodzakelijke technologie te ontwikkelen en adequate beheer- en controlesystemen te hanteren. Onderstaande punten vormen het raamwerk voor ons milieu- en energiebeleid en gelden voor alle medewerkers van Opel als richtlijnen bij hun dagelijkse werk.

 

  • Wij zetten ons in om het milieu te beschermen. Dit houdt in dat we ernaar streven in elke fase van de levenscyclus van onze producten uitstoot en afval te verminderen, grondstoffen en energie te sparen en materialen te recyclen.
  • Wij werken continu aan de ontwikkeling van nieuwe aandrijfsystemen en diensten en technologie om duurzame mobiliteit te bevorderen en de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen.
  • Wij zullen ons continu inspannen energie-efficiënte producten en diensten in te kopen, die bijdragen tot verbetering van onze energieprestaties.
  • Wij zullen stelselmatig samenwerken met overheidsinstellingen en toezichthouders aan de ontwikkeling van technisch haalbare en financieel verantwoorde milieuwetten en -richtlijnen.
  • Wij zullen in al ons handelen voldoen aan alle wettelijke eisen, richtlijnen en normen die voor Opel relevant zijn, op het gebied van energiegebruik en -besparing en de bescherming van het milieu.
  • Wij zullen ons milieubeleid in al onze productievestigingen vorm geven aan de hand van de gecertificeerde managementsystemen ISO 14001 en/of EMAS. Voor de vestigingen die niet op productie gericht zijn, zullen managementsystemen gekozen worden op basis van een risico-analyse. Voor de meerderheid van onze productievestigingen worden de energieprestaties beheerd met een volgens ISO 50001 gecertificeerd managementsysteem. We ontwikkelen een strategie om dergelijke systemen in alle productievestigingen te implementeren. Wij zullen stelselmatig werken aan verbetering van onze managementsystemen, om onze milieu- en energieprestaties nog verder te verbeteren.
  • Wij zullen aan toeleveranciers de eis stellen dat ze gebruik maken van systemen die gecertificeerd zijn volgens ISO 14001/ ISO 50001 of een equivalent daarvan. We zullen bij de keuze van toeleveranciers daarnaast nauw omschreven criteria aanleggen op het gebied van milieu- en energieprestaties.
  • Wij zullen onze doelstellingen op het gebied van milieubescherming en energiebesparing in alle onze bedrijfsprocessen integreren, om het bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen die bij en voor ons werkt te bevorderen en meer greep te hebben op risico’s.
  • Wij staan open voor dialoog met belanghebbenden binnen en buiten onze onderneming en bieden transparante informatie over onze milieu- en energieprestaties. We bieden actieve steun aan initiatieven om milieubewustzijn, biodiversiteit en energiebesparing te bevorderen.
  • Wij zetten ons ervoor in onze onderneming om te vormen tot een zeer energie-efficiënte organisatie.