Skip To Content
Praktische informatie

FAQ

Praktische informatie

Waarom gaat het bestuurdersportier ten opzichte van het passagiersportier in tegenovergestelde richting open?

Het gebruik van hetzelfde portier aan beide zijden draagt bij tot het unieke uiterlijk, een optimale instap en lagere productiekosten voor een dito aanschafprijs.

 Is er een speciale knop om de verlichting in te schakelen?

De verlichting gaat automatisch branden als de Opel Rocks-e wordt gestart en weer uit als hij wordt uitgeschakeld. Er is dus geen knop nodig.

Heb je er een speciaal rijbewijs voor nodig?

De Opel Rocks-e kan worden gereden door iedereen vanaf 16 jaar. Voor een L6e-voertuig heb je een rijbewijs S of AM nodig, dat is inbegrepen bij rijbewijs B, of los te behalen in het geval dat de berijder nog geen 18 is.

Hoe milieuvriendelijk is de Opel Rocks-e?

Alle componenten van de Opel Rocks-e zijn 100% recyclebaar, met uitzondering van de accu (voor 80% recyclebaar). Daarnaast is de Rocks-e 100% elektrisch. Dat betekent geen CO2-uitstoot.

Hoe kun je de Opel Rocks-e het beste wassen?

 De beste manier om jouw Rocks-e weer te laten blinken is d.m.v. een tuinslang. Was de Rocks-e niet met een hogedrukreiniger of in een wasstraat.

Welke onderhoudsvoorschriften gelden er voor de Opel Rocks-e?

Voor de Opel Rocks-e geldt een onderhoudsinterval van 2 jaar. De eigenaar dient tussendoor wel regelmatig de bandenspanning en het niveau van de ruitensproeiervloeistof te controleren.

Verkeersregels

Welke regels gelden er voor de Rocks-e?

Wat is de maximumsnelheid van een Rocks-e?

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom mag je met een Rocks-e maximaal 45 kilometer per uur rijden, tenzij je in een erf of 30km-zone rijdt.

Hoe zit het met het parkeren van mijn Rocks-e?

Een Rocks-e mag niet geparkeerd worden op het trottoir of een gehandicaptenparkeerplaats. Op de plekken waar een auto geparkeerd mag worden, mag ook een Rocks-e geparkeerd worden. Bij het parkeren van een Rocks-e in een parkeerschijfzone moet ook gewoon duidelijk zichtbaar een parkeerschijf aangebracht worden.

Moet ik mij met mijn Rocks-e gedragen als een automobilist?

Ja, de bestuurders en passagiers van de Rocks-e moeten de regels van een personen- of bestelauto volgen, tenzij dit anders bepaald is. De regels voor bromfietsen, bromfietsers en passagiers van bromfietsen zijn dus niet van toepassing op bestuurders en passagiers van een Rocks-e. Daarbij heeft een Rocks-e een constructie-snelheid van maximaal 45 km/h.

Moet een Rocks-e de regels van een gehandicaptenvoertuig volgen?

Nee, een Rocks-e is niet hetzelfde als een gehandicaptenvoertuig. Er zijn echter wel (jonge) gehandicapten die rijden in een Rocks-e. Een Rocks-e die gebruikt wordt door een gehandicapt persoon blijft altijd een Rocks-e en moet dus de regels voor brommobielen blijven volgen. Het kan dus nooit een gehandicaptenvoertuig worden.

Waar mag ik met een Rocks-e rijden?

Met een brommobiel moet je op de rijbaan rijden. Je mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden.

Op een rijbaan die door middel van bord C8 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, mag wel gereden worden met een Rocks-e.
Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, mag wel gereden worden met de Rocks-e, een bestuurder van de Rocks-e moet immers de regels van een automobilist volgen.

Bord C8
Bord C13
Dat geldt uiteraard ook voor rijbanen die gesloten zijn voor autobussen en/of vrachtauto’s (borden C7, C7a en C7b), motorfietsen (bord C11), of gesloten zijn voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor (bord C14).
Bord C7
Bord C7a
Bord C7b
Bord C11
Bord C14

Waar mag ik met een Rocks-e niet komen?

Op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer mag je niet rijden met de Rocks-e, dit zijn dus de wegen die voorzien zijn van de borden G1, G3 of C9.
Bord G3
Bord G1
Bord C9
Ook mag je niet rijden op een rijbaan die door middel van:
    - bord C6 gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
    - bord C12 gesloten is voor alle motorvoertuigen
Bord C6
Bord C12
Een éénrichtingsweg (bord C2) mag je uiteraard niet inrijden, echter ook niet als er een onderbord geplaatst is uitgezonderd fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder en met in werking zijnde motor. Een berijder van een Rocks-e moet immers de regels van een automobilist volgen.
Bord C2
Bord C2 met onderbord
Verder is het vanzelfsprekend niet toegestaan om met een Rocks-e gebruik te maken van een voetpad, (on)verplicht fietspad, ruiterpad of fiets/bromfietspad.
Bord G7
Bord G11
Bord G12a
Bord G9
Bord G13

Hoe zit het met inhalen?

Indien de wegbeheerder het onderstaande inhaalverbod (bord F1 met of zonder uitzondering) heeft aangebracht, mag een Rocks-e niet ingehaald worden. Dit omdat een Rocks-e harder dan 25 km/h kan en mag rijden.

Uiteraard mag een Rocks-e in het rechtervoorbeeld, net als andere motorvoertuigen, wel een motorvoertuig inhalen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h (zoals bijvoorbeeld snorfietsen en sommige landbouwvoertuigen).

Bord F1
Bord F1 met onderbord
Bron: Raivereniging